Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til kasserer Lars Mathiesen på mailadresse lars@jyderupff.dk jævnfør Foreningens Reglementet §21

Der gøres opmærksom på at medlemskabet ikke kan sættes i bero, overdrages til anden eller refunderes jf. Foreningens Reglement for medlemmer §20.