Reglement for medlemmer

Du er af instruktør blevet orienteret om nedenstående og bekræfter ved din underskrift, at du har læst og accepterer følgende regler for dit medlemskab af Jyderup Foreningsfitness.

1. Adgangsbrikken er strengt personlig, og skal anvendes hver gang du går ind i Centret. Brikken må ikke overdrages til andre, og det er ikke tilladt at tage andre personer med i Centret.
2. Nøglebrikken giver adgang til hallen og motionscentret, men ikke til brug af andre træningsfaciliteter.
3. Træningscentret er åbent alle dage kl. 06-22
4. Er adgangsbrikken bortkommet eller skadet ved misbrug betales kr. 100 for en ny.
5. Brikken skal afleveres senest 8 dage efter ophør af medlemsskab. Nøglebrikken lægges i den hvide postkasse i Centret med navn og mailadresse.
6. Unge under 15 år må ikke være i Centret, undtaget er spædbørn i lift eller auto stol, som dog ikke må være til gene for andre medlemmer.
7. Man skal vise hensyn til andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisning fra instruktørerne skal altid følges.
8. Mobiltelefon kan medbringes, men al mobilsamtale skal foregå uden for lokalet og maskiner må ikke optages pga. mobilbrug.
9. Vis hensyn til foreningens medlemmer og Hallens øvrige brugere ved brug af centrets musikanlæg.
10. Der skal anvendes rent indendørs fodtøj, samt egnet træningstøj og der må ikke trænes med bar overkrop.
11. Udendørs sko anbringes uden for Centret i skoreolen. Tasker, overtøj m.m. anbringes i omklædningsrum eller på anviste steder. Værdigenstande kan opbevares i aflukkede skabe i omklædningsrum eller i Centret.
12. Medbring eget håndklæde til brug i motionscentret under træningen.
13. Ryd op efter dig. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug. Smid brugt papir m.v. i affaldsspandene. Træningsudstyr rengøres/aftørres efter brug.
14. Respekter de opsatte skilte ved maskiner, hvoraf fremgår en max. tid på 10 minutter til opvarmning, så vi undgår unødig ventetid og irritationer.
15. På tidspunkter, hvor der er instruktion i motionscentret, skal de kunne komme til træningsudstyret, du skal derfor vise fornødent hensyn til dette.
16. Jyderup Foreningsfitness er medlem af Antidoping Danmark. Du skal således til enhver tid være indforstået med at dopingkontrol kan finde sted.
17. Hvis der er begrundet mistanke om brug af dopingmidler, medfører det øjeblikkelig bortvisning.
18. Det er forbudt at indtage euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer i Centret.
19. Konstaterer du uregelmæssigheder i motionscentret, skal du straks kontakte halinspektøren eller formanden. Se telefonnumre ved indgangsdøren.
20. Medlemskabet kan ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.
21. Udmeldelse skal ske via mail til kassereren.

Overtrædelse af ovenstående reglement vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Revideret d. 25-05-2023