Sidste referat fra Generalforsamling.

Generalforsamling onsdag den 4. august 2021 kl. 19 i Hallen.   

  1  Valg af dirigent    David Bruun
  2  Valg af stemmetællere    David Bruun
  3  Aflæggelse af beretning    Formanden aflagde beretning. Beretning godkendt.  
  4  Forelæggelse af de reviderede regnskab    Kasserer fremlagde regnskab. Regnskab godkendt.
  5  Behandling af indkomne forslag    Ingen indkomne forslag.
  6  Forelæggelse af budget  Der vil ikke være de budgetterede kontingentindtægter, til gengæld har vi modtaget corona-kompensation. Budget godkendt.
  7  Valg:    a.  2 bestyrelsesmedlemmer.           På valg er: Lars Mathiesen                  og Lone Bahnsen )ønsker      ikke genvalg).                 b.  2 suppleanter:    På valg er: Jesper Petersen (ønsker ikke genvalg) og David Bruun.      c. Revisor. På valg er Brian Berger.      d. Revisorsuppleant            Lars Mathiesen genvalgt. David Bruun valgt.   Bente Jacobsen valgt. Brian Berger genvalgt. Ingen
  8  Eventuelt  Kampagne for at få nye medlemmer: Træning resten af året til 399 kr. Fremover koster medlemskab 99 kr. månedligt. Efter årsskiftet betales igen indmeldelsesgebyr på 200 kr. Alle medlemmer opfordres til at reklamere for foreningen. Kostvejledning blev ikke til noget, da begge vejledere trak sig. Fremadrettet vil der kun blive uddannet instruktører med kontrakt.  

Jyderup d. 4/8 2021

——————-                                  —————–      

Lone Beyer                                         David Bruun

Formand                                             Dirigent