Hvad er en forening

En Idrætsforening er en forening, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke idræt i et fællesskab med et fælles ansvar.

En forening er en sammenslutning af personerinstitutionerlande eller lignende, hvis formål det er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

En forening kan have karakter af en juridisk person (dvs. at fællesskabet som sådant kan erhverve rettigheder og påtage sig retligt bindende forpligtelser, herunder være part i retssager) eller virke i den form, der efter dansk retstradition kendetegner “foreninger”. En forenings formål kan være “ideelt” Som idræts- og sportsforeningerborgerforeninger og fagforeninger), eller det kan være økonomisk som andelsselskaber.