Kontingent perioder

NYT I JYDERUP FORENINGSFITNESS

Ny kontingent periode for nuværende og nye medlemmer!

Kontingentperioder
1. Periode 01.01. – 30.06. kr. 900 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
2. Periode 01.08. – 31.12. kr. 750 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
3. Periode 01.10. – 31.03. kr. 900 Vinter medlem med automatisk udmeldelse 31.03.
Ved indmeldelse betales der for resten af perioden.
Kontingentet dækker både Fitness og Indoor Cycling.

Efter ønske fra flere medlemmer tilbyder Jyderup Foreningsfitness en kontingentperiode mere.

Perioden går fra 1. oktober til 31. marts.

Prisen er den samme som de andre perioder, 200 kr. i indmeldelses gebyr og 150 kr. pr. måned.

OBS!!
Der kan ikke forlænges på måneds basis, forlænges der, vil det blive frem til 30. juni eller d. 30. september, dette aftales med kasserer.

NYE MEDLEMMER:
Vælges denne periode gøres der opmærksom på at udmeldelse sker pr. automatik pr. 31. marts.

Ønsker man at fortsætte i foreningen skal der rettes henvendelse til foreningens kasserer lars@jyderupff.dk senest d. 1 marts.

NUVÆRENDE MEDLEMMER:
Nuværende medlemmer kan ligeledes ændre medlemskab til at følge den nye periode.

Ønskes dette skal der gives skriftlig besked til foreningens kasserer lars@jyderupff.dk senest d. 10. december.
Det betyder en periode fra 1. januar til 31. marts for 450 kr.

Girokort der fremsendes til 1. januar vil så ændres til 450 kr. og udmeldelse sker pr. automatik pr. 31. marts (se ovenfor)