Fitness instruktører

 

Stina Salling

 

 

 

Ove Andersen
Lars K. Mathiesen – kostvejleder
Lone Beyer
Dorte Beyer
Flemming Larsen
René Larsen
Grethe Pilbjerg
Anemette Lund
Revisorsuppleant
Rikke