Generalforsamlingen udsættes, ny dato udsendes snarest!

Jyderup foreningsfitness afholder generalforsamling i Jyderup hallen d. 24.03.2020 kl. 19:00.

DAGSORDEN

 

1

 

Valg af dirigent

 

2

 

Valg af stemmetællere

 

3

 

Aflæggelse af beretning

 

4

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab

 

5

 

Behandling af indkomne forslag.
Sendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

6

 

Forelæggelse af budget

 

7

Valg:

a.  3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Grete Pilebjerg,    Bjørn Olsen og Bente Jacobsen
Ingen ønsker genvalg.

b.  Suppleanter: På valg er:
Jesper Petersen og
Annie Larsen

d.   Brian Berger. Valgt for
2 år i 2019.

e.    1 revisorsuppleant.

 

 

 

8

Eventuelt