Kategoriarkiv: Jyderup Foreningsfitness

Nyheder og opslag som relaterer sig til at dyrke alsidig motionstræning i et fitnessforeningen.

BRIK kontrol

For at sikre, at det kun er medlemmer, der har adgang til Centret vil der i den kommende tid gennemføres kontrol
STIKPRØVE KONTROL af brikker.
I henhold til Foreningens reglement kan bortvisning finde sted ved misbrug af brik.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling – referat

Generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl. 19 i Hallen.  

1 Valg af dirigent Bjørn Olsen
2 Valg af stemmetællere Kaj Hansen og David Bruun
3 Aflæggelse af beretning Beretningen blev godkendt.
4 Forelæggelse af de reviderede regnskab  Regnskabet blev godkendt.
5 Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget.
6 Forelæggelse af budget Budgettet blev godkendt.
7 Valg:

a.  3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Grethe Pilebjerg,

Bjørn Olsen, Bente

Jakobsen.

Alle er villige til genvalg.

c. 2 suppleanter.

På valg er: Anne Nelleman.

Villig til genvalg.

d.  1 revisor. På valg er Brian  Berger.

e.  1 revisorsuppleant.

 

  1. Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
  1. Anne Nellemann og Jesper Petersen er valgt.
  2. Iflg. vedtægterne vælges revisor for 2 år. Brian Berger blev valgt i 2017 og er derfor først på valg i 2018.
  3. Ingen valgt.
8 Eventuelt

 

David Bruun gjorde opmærksom på at han i årets løb, som revisorsuppleant har tjekket medlemmers brikker og har opdaget at flere medlemmerne snyder ved at tage andre med ind, som ikke er medlemmer.

Lars svarede, at det er et problem, som vi har haft gennem alle årene. Bestyrelsen vil drøfte problemet på førstkommende bestyrelsesmøde.

David Bruun gjorde opmærksom på problemet med høj musik og foreslår indkøb af flere højttalere til den anden ende af lokalet, som vil gøre, at det ikke vil være nødvendigt at skrue så højt op. Bestyrelsen tager det med som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Forespørgsel om der er henvendelser vedr. kostvejledning. Lars svarede, at det stort set ingen henvendelser er og uddybede mere om kostvejledning.

 

 

 

 

 

Indoor Cycling april, maj og juni 2018

Vi kører i april, maj & juni efter denne plan:

Mandag kl. 9:30-10:30 med Kaj

Tirsdag kl. 19:00-20:00 med skiftende instruktører

Onsdag kl. 17:15-18:00 med Kaj

Torsdag kl. 19:00-20:00 med skiftende instruktører

Lørdag kl. 9:00-10:00 med Louise (kun april & maj)

Se evt. mere på vores Facebook side og hjemmeside!

Fitnessinstruktører træffes

Instruktører 2. halvår 2017

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
09:00-10:00 Flemming
09:00-10:30   Ove
10:00-11:00  Grethe
17:00-18:00  René  Stina
17:30-
18:30
Annemette
18:00-19:00  Dorte/
Lone
19:00-20:00

Bestyrelsen pr. 7/3-2018

Jyderup Foreningsfitness´s bestyrelse

 

 

 

 

Formand
Grethe Pilebjerg
Grethe@jyderupff.dk


 

 

 

Næstformand
Bjørn Olsen
bjoern@jyderupff.dk

 

 

 

 

Kasserer
Lars K. Mathiesen
lars@jyderupff.dk

 

 

 

 

Sekretær
Bente Jakobsen
bente@jyderupff.dk

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Lone Bahnsen
lone@jyderupff.dk

Anne Nellemann

 

 

 

Suppleant1
Anne Nellemann
anne@jyderupff.dk

 

 

Suppleant2
Jesper Petersen
jesper@jyderupff.dk
Brian Berger
Revisor Brian Berger