BRIK kontrol

For at sikre, at det kun er medlemmer, der har adgang til Centret vil der i den kommende tid gennemføres kontrol
STIKPRØVE KONTROL af brikker.
I henhold til Foreningens reglement kan bortvisning finde sted ved misbrug af brik.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen